Pack-Print-Cut

Program byl vytvořen pro optimalizování  dělení dvourozměrných obdélníkových prvků  kdy hlavním účelem bylo řezání plechů, ale může být použit i pro řezání materiálu při výrobě dřeva a deskového nábytku. Je vyvíjen na autory s několika letou zkušeností v oblasti zpracování dřeva a to je třeba, když se jedná o software tohoto druhu… Navzdory svému vzhledu je to…